УДК 659.441.81
Базалиева Людмила Витальевна,,,,,,
СПИЧРАЙТИНГ КАК ПИАР ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЕДЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Bazaliieva L.V.
SPEECHWRITING AS PR TECHNOLOGY OF MANAGEMENT OF BEHAVIOR OF CONSUMERS
 
УДК 33:65:339.1
Кривонос Алёна Александровна,,,,,,
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Kryvonis A. О.
THEORETICAL ASPECTS OF COMPETITIVENESS RETAILERS