УДК 328
Смолинская Диана Владимировна,,,,,,
ЕВОЛЮЦІЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ
Smolinska Diana Vladimirovna
The evolution of electoral legislation in Ukraine
 
УДК 321,7
Костюк Александр Васильевич,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Kostyuk O.V.
PROSPECTS FOR DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF MODERN SOCIAL AND POLITICAL PROCESSES
 
Секции-октябрь 2014