УДК
Левченко Андрей Александрович,,,,,,
БАЗОВІ АРИФМЕТИЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДЛЯ ДВІЙКОВИХ ЧИСЕЛ ПРЕДСТАВЛЕНИХ ЯК МАСИВИ
Levchenko Andrii Oleksandrovich
ARITHMETIC OPERATIONS FOR BINARY NUMBERS REPRESENTED AS ARRAYS
 
УДК
Воробьёв Леонид Иосифович,Декуша Олег Леонидович,Декуша Леонид Васильевич,Ковтун Светлана Ивановна,,,
СТАЦІОНАРНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ СТУПЕНЮ ЧОРНОТИ ТЕПЛОВИМИ МЕТОДАМИ
Vorobiov L.Y., Dekusha O.L., Dekusha L.V., Kovtun S.I.
STATIONARY MEASURМЕNТ SYSTEM FOR EMISSIVITY COEFFICIENT DETERMINATION BASED ON THERMAL METHODS