Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 338.486:001.76(045)
Верес Катерина Олександрівна,Дударенко Віта,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Veres K.O., Dudarenko V.
INNOVATIVE DIRECTIONS OF THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON THE TOURISM ENTERPRISE

Аннотация. В роботі було розглянуто інноваційні напрямки використання ІТ-технологій на туристичних підприємствах. Було проаналізовано ринок мобільних додатків для туристичної сфери. Запропоновано якісно новий мобільний додаток для туристичного підприємства «Айті-тур

Ключевые слова: інформаційні технології, мобільні додатки, туристичний ринок, турагент.

Abstract. The work was considered innovative uses of IT technologies for tourist enterprises. It analyzes the market for mobile applications for the tourism industry. A qualitatively new mobile app for the tourist company "Ai-tour" is offered.

Keywords: information technologies, mobile applications, tourist market, travel agent

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>