Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 656.1 : 331
Мельничук Лина Владимировна,,,,,,
ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН
Melnichuk L.V
PERSONNEL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION CHANGE

Аннотация. У статті розглянуто теоретичні основи понятя «управління персоналом». Проведена систематизація точок зору дослідників, що дозволила обгрунтувати різні взаємозв'язки в їх позиціях і виділити підходи. Розглянуто закономірності й принципи формування сучасних

Ключевые слова: персонал, кадрова політика, трансформація, управління, економічний розвиток, розвиток організацій, філософія організації.

Abstract. The article deals with the theoretical foundations of "personnel management". The systematization of the points of view of researchers was carried out, which allowed to substantiate different interrelations in their positions and to allocate approaches. L

Keywords: personnel, personnel policy, transformation, management, economic development, organization development, philosophy of organization.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>