Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 314.7:338.24                                           

Татаревська М.С., Сорока О.В.

УПРАВЛІННЯ МІГРАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Одеський національний економічний університет

 

В доповіді розглянуто питання щодо сутності міграційного потенціалу населення та ключових факторів його формування в сучасних умовах. Обґрунтовано необхідність управління ним для збереження людського потенціалу держави.

Ключові слова: міграційний потенціал, види та форми міграційного потенціалу, міграційні очікування,міграційні ризики.

Актуальність. Одним із проявів глобалізаційних процесів в Україні є міжнародна міграція робочої сили. Дедалі  більшого  поширення  і  значення  набуває  переміщення  людських  ресурсів,  зумовлене переважно  соціально- економічними, етнічними та зовнішньоекономічними чинниками. Міграція є питанням світового масштабу, адже 2% населення Землі приймає щорічно участь у міграційних процесах,а сама міграція стає все більш впливовим чинником на глобальні зміни в світовій економіці та політиці[1]. З іншого боку, саме глобалізаційні процеси   в  значній  мірі  інтенсифікували  трудову міграцію.  Все це вимагає   нових  підходів  до  міграційної  політики,  яка  має  сприяти  досягненню  і підтримці  балансу  інтересів  міжнародних  агентів,  що  беруть  участь  у  регулюванні міграційних процесів.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции июнь 2012