Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Клокар О.О.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ бюджетНИХ АСИГНУВАНЬ аграрноГО секторА економіки

Білоцерківський національний аграрний університет

 

Визначено та охарактеризовано особливості формування бюджетних асигнувань аграрного сектора економіки та провідні заходи щодо їх поліпшення. Це сприятиме делегуванню частини повноважень державними органами влади сільським і селищним радам щодо розподілу бюджетних ресурсів.

Ключові слова: бюджетні асигнування, аграрний сектор економіки, державні та приватні інститути, доходи та видатки бюджетів усіх рівнів.

Certainly and the features of forming of budgetary assignations of agrarian sector of economy and leading measures are described on their improvement. It will be instrumental in delegation of part of plenary powers the public organs of power village and settlement soviets in relation to allocation of budgetary resources.

Keywords: budgetary assignations, agrarian sector of economy, state and private institutes, profits and charges of budgets of all levels.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции март 2012