Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 544.422:547.551.54:547-415

 

Сеферова М.Ф.

 

Трансформації ЕНДО-трицикло[6.2.1.02,7] ундека-4,9-дієн-3,6-діону і його похідних під дією нуклеофильних РЕагентів

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 

Reactions of p-benzoquinone-cyclopentadiene adduct and its epoxide with various аmines and mercaptans are discussed. Selectivity of abnormal oxirane ring opening and formation of 2-amine-, 2-thioether enediones are established.

Keywords: adduct; quinone; epoxide; amines; enediones; thioethers.

Обговорено реакції адукта п-бензохінон-циклопентадієна, його епоксиду з амінами й меркаптанами. Встановлена селективність аномального розкриття епоксидного цикла та утворення 2-аміноєндіонів і 2-тіоетерів.

Ключові слова: адукті; епоксид; аміни; єндіони;тіоетери.

Поліциклічні структури, яки містять оксиранові і хіноїдні фрагменти, уявляють інтерес як потенціальні біологічно активні системи та промислові корисні продукти або синтони для їх отримання.

У даній роботі досліджено моноадукт (1) циклопентадієн-п-бензохінону, його епоксидне похідне (2) та продукти їх взаємодії з різними амінами й меркаптанами. Науковий интерес до амінолізу оксиранів обумовлений тим, що дана реакція моделює процес тверднення епоксидного зв’язуючого у складі полімерних матеріалів.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.