Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Лукашук В.П.
ВПЛИВ УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ОСУШУВАНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ҐРУНТІВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Інститут водних проблем і меліорації
Вступ
Сучасний рівень економічного розвитку України зумовлює необхідність розробки нової концепції використання меліоративного фонду держави. Вона повинна базуватись на принципах енергетичної доцільності та екологічної безпеки меліоративних заходів з урахуванням нових економічно-правових відносин у країні. Меліорація перезволожених земель забезпечує покращення сільськогосподарських угідь і є важливою складовою частиною комплексного, раціонального природокористування. При використанні меліорованих територій необхідно передбачати взаємозв’язок вимог до отримання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур та зменшення негативного впливу на довкілля [1, 2, 3, 4, 5]. Сьогодні, при веденні сільськогосподарського виробництва, на перший план виходить економічна складова. Тому особливо важливого значення набувають ресурсоощадні технології. Однак вони можуть бути запроваджена лише тоді, коли за їх використання не відбувається суттєвого зниження продуктивності сільськогосподарських культур [ 6, 7, 8 ].
Тому виникла необхідність знайти шляхи підвищення ефективності використання осушуваних земель при допомозі ресурсоощадних та природоохоронних технологій. З цією метою нами було проведено узагальнення результатів багаторічних досліджень з вивчення продуктивності низки сільськогосподарських культур на осушуваних мінеральних ґрунтах Лівобережного Лісостепу залежно від удобрення та обробітку ґрунту.