Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Абрамова Наталия Орестовна,Пашковская Наталия Викторовна,,,,,

ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ВУГЛЕВОДНОГО, ЛІПІДНОГО ОБМІНІВ, ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ЗАЛЕЖНО PRO197LEU ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНУ GPX 1

Аннотация. Нами досліджено Pro197Leu поліморфізм гену GPX1 у 102 хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім абдомінальним ожирінням та 97 практично здорових осіб. В основній групі виявлено порушення розподілу частот генотипів порівняно із групою контролю за рахун.

Ключевые слова: Pro197Leu поліморфізм гена GPX1, вуглеводний обмін, інсулінорезистентність, ліпідний обмін, ендотеліальна дисфункція, абдомінальне ожиріння, метаболічний синдром..

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>