Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Дейкало Г.О., Осипенкова І.І., Скрипниченко Р.М.

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ФІЛЬТРАТУ ЦИТРАТУ КАЛЬЦІЮ - ВІДХОДУ ВИРОБНИЦТВА ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ

Черкаський державний технологічний університет

 

В статті проаналізовані властивості та перспективи застосування фільтрату цитрату кальцію, як відходу виробництва лимонної кислоти

Ключеві слова: фільтрат цитрату кальцію, лимонна кислота; відходи виробництва.

 In the article the properties and prospects of application of filtrate  citrate of calcium, as to departure of production  lemon acid are analysed.

Key words: filtrate of citrate of calcium, lemon acid; wastes of production.

При виробництві 1т лимонної кислоти мікробіологічним методом утворюється 3,8 – 5,7 т таких відходів: міцелій, фільтрат цитрату кальцію і гіпсовий шлам. Зокрема фільтрату цитрату кальцію утворюється 7-15 м3 з вмістом сухих речовин 3-10%. Знешкодження цих відходів вимагає значних витрат, що знижує ефективність виробництва. Важливим напрямком підвищення рентабельності виробництва лимонної кислоти є розробка методів утилізації відходів, які за своїм хімічним складом містять значну кількість поживних та біологічно активних речовин.

Так до складу фільтрату цитрату кальцію входять: вітаміни, амінокислоти, органічні кислоти та інші органічні і неорганічні речовини (табл. 1).

Ці речовини утворились в результаті життєдіяльності гриба Aspergillus niger або були внесені в меласний розчин, якій є вихідним продуктом для біосинтезу лимонної кислоти.

Скид фільтрату у водойми призводить до різкого зниження в них кисню в результаті окислення органічних речовин, що є згубним для природної флори і фауни. Розрахунок показує, що завод, потужністю 3000 т лимонної кислоти в рік, скидає за добу із своїми стоками більше речовин, які окисляються, ніж місто із стотисячним населенням.

Таблиця 1

Вміст основних органічних речовин

п/п

Назва сполуки

Одиниці вимірювання

Концентрація

 

а) Вітаміни

 

 

1.

Біотин

мг/л

6

2

Вітамін РР

мг/л

8

3

Вітамін В6

мг/л

1

4

Вітамін В1

мг/л

1,5

 

б) Органічні кислоти

 

 

1.

Лимонна кислота

%

0,2 – 0,6

2

Глюконова кислота

%

0,1 – 0,2

3

Малонова

%

0,1 – 0,15

4

Адипінова

%

0,05 – 0,1

 

в) Амінокислоти

 

 

1.

Треонін

мг/л

2-10

2

Гліцин

мг/л

2-10

3

Феніладенін

мг/л

2-10

4-11

Лізин, аргінін, серін, глутамінова к-та, пролін, аланін, волін, лейцин

мг/л

11-30

12-13

Аспарагінова к-та, ізолейцин

мг/л

30-40

 

Відомі методи застосування упареного фільтрату цитрату кальцію в якості стабілізатора і емульгатора жиророзчинних вітамінів, наповнювача при виробництві сухих і рідинних преміксів, а також методи виділення окремих компонентів. Але всі ці методи є багатостадійними і пов’язані з великими енергетичними затратами.

Упарений фільтрат цитрату кальцію являє собою густу сироподібну рідину темнокоричневого кольору з запахом паленого цукру, рН якого наближається до 6. В сухому концентраті фільтрату міститься біля 80% органічних речовин.

Проведені дослідження показали, що упарений фільтрат цитрату кальцію можна використовувати в якості добавки при виготовленні за розробленим нами методом із мецеліальної маси гриба Aspergillus niger кормових добавок і мінералоорганічних добрив.

Нами проводилась також робота по виділенню окремих компонентів з неупареного фільтрату у вигляді труднорозчинних сполук.

Таким чином використання фільтрату цитрату кальцію доцільно пов’язувати із застосуванням його в якості добавок до комбікормів, розробкою економічно-доцільних методів виділення окремих компонентів, або розробкою ефективних методів знешкодження фільтрату перед його скидом.

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.