Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 712.253:725.8

Зубричев О.С.

  ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ПАРКІВ

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

The article contains aspects appearing of recreation and entertaining parks and development views about these parks.

Key words: recreation, entertainments, parks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В статье проанализированы аспекты возникновения рекреационно-развлекательных парков и изменение представлений об этих парках.
Ключевые слова: рекреация, развлечения, парки.

У статті проаналізовані аспекти виникнення розважально-рекреаційних парків та зміна уявлень про ці парки.

Ключові слова: рекреація, розваги, парки.

Дослідження формування систем рекреаційно-розважальних парків є об'єктивним наслідком зростаючих потреб суспільства в рекреації. Комплексне оцінювання рекреаційно-розважальних парків базується на визначенні самого терміну рекреація. Згідно етимології цей термін походить від: recreatio (лат.) – відновлення і recreation (франц.) –  розвага, відпочинок, зміна дій, що виключає трудову діяльність і характеризує простір, пов'язаний з цими діями. Отже, під рекреацією розуміють процеси і заходи, щодо відновлення сил людини і те середовище, в якому це відбувається [1]. Це той випадок, коли сукупність етимологічних значень терміна досить повно визначає сутність явища і процесу.

Безсумнівним є занепад даної сфери людської діяльності, до речі відновлення фізичного та психічного стану людини є найважливішою умовою життєдіяльності людини. Сформована за радянських часів сфера відпочинку до сих пір не зазнала суттєвих змін, а ті зміни які відбуваються – хаотичні й  не завжди доцільні. Немає чіткого обґрунтування розвитку паркової індустрії на правовому рівні. Актуальність дослідження стосується внесення змін до існуючої в нашій державі концепції моделі парку [2].

Метою дослідження є вивчення стану рекреаційно-розважальних парків та доречності розвитку рекреаційно-розважальних парків.

Для розв’язання поставленого завдання були проаналізовані  матеріали, щодо виникнення та розвитку рекреаційно-розважальних парків. Взагалі виділяють три типи утворення рекреаційно-розважальних парків. Перший тип пов’язаний з використанням умовно незмінених природних ландшафтів, котрі, як правило, мало пристосовані до рекреаційних занять. Він притаманний національним природним паркам або зонам обмеженого використання в лісопаркових масивах. Тут найскладнішим є вибір ділянок, найбільш придатних для заданих видів відпочинку і разом з тим стійких до рекреаційних навантажень. Другий тип утворення рекреаційно-розважальних парків характеризується використанням перетворених ландшафтів, наприклад, приміських зелених зон з найбільшим рекреаційним навантаженням. Цей тип потребує проведення комплексу заходів, щодо формування нових або поліпшення вже існуючих властивостей ландшафту, як рекреаційного ресурсу, що дозволяє екосистемі функціонувати без видимих змін.     

Третій тип утворення рекреаційно-розважальних парків відрізняється створенням штучних антропогенних ландшафтів та їх окремих компонентів – лісових культур, пляжів, водосховищ, що визначає можливість збереження рекреаційної комфортності [3].

Наразі необхідність створення штучних природно – технічних утворень виникає майже всюди, особливо у районах, де рекреаційні ресурси або не відповідають системі потреб, або дуже обмежені, або взагалі відсутні. Заслуговує на увагу досвід країн Європи, США, діяльність спеціалізованих, рекреаційно-розважальних парків та їх аналогів у світі.  

Висновки. Виникнення і розвиток рекреаційно-розважальних парків залежить від наявності відповідних природних ресурсів. Ступінь задоволення рекреаційних потреб людини залежить від якості оточуючого середовища у будь-якому регіоні.  При проектуванні нових рекреаційно-розважальних парків треба знаходити оптимальну рівновагу між збалансованим рекреаційним природокористуванням, умілим використанням  урбаністичних об’єктів та збереженням сформованої історико-культурної спадщини.

                                      

Література:

1.  Фоменко, Н.В.Рекреаційні ресурси та курортологія: навчальний посібник /  Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

2.  Зубричев, О.С., Ніколаєнко, В.А. Аналіз етапів виникнення і формування рекреаційно-розважальних парків. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дизайн архітектурного середовища. Проблеми і перспективи розвитку». 12-13 травня. Полтава 2011. – 78 – 81 с.

3.  Гавриленко, О.П. Шляхи оптимізації територіальних рекреаційних систем Кіровоградщини / О.П. Гавриленко.  2005. – Т.4 (№3). – 295 – 303 с.

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.