Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Урсу Н.О.

БУДІВНИЧІ ДОМІНІКАНСЬКИХ ХРАМІВ XVII-XVIII СТОЛІТЬ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,

Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка 61, 32300

 

Ursu N.O.

BUILDERS OF DOMINICAN TEMPLES OF XVII-XVIII CENTURIES AT THE LANDS OF UKRAINE

Ivan Ohienko Kamyanets-Podilsky national University,

Kamyanets-Podilsky, Ogienko str., 61, 32300

Стаття містить відомості про архітекторів, творців костелів домініканського ордену на землях України XVII-XVIII століть. Розглядається внесок вітчизняних та закордонних будівничих у створення архітектурного канону ченців. Висвітлюються найбільш характерні постаті зодчих, яких запрошували домініканці, та їх доробок на теренах Правобережної України та Галичини.

Ключові слова: архітектура, будівничий, домініканський орден, костел.

The article includes some data about the architects, creators of Polish Roman-Catholic churches of Dominican order at the lands of Ukraine of XVII–XVIII centuries. The author examines the contribution of home and foreign builders to the creation of architectural canon of monks. The article considers the most distinctive figures of architects invited by Dominicans and their heritage at the lands of right-bank Ukraine and Galychyna.

Key words: architecture, builder, Dominican order, Polish Roman-Catholic church.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013