Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 792.03:792.9

Москвічова Ю.О.

ВІННИЦЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯЛЬОК: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника,

Івано-Франківськ, Шевченка, 57

UDC 792.03:792.9

Moskvichova Y.O.

VINNITSA ACADEMIC PUPPET THEATER: HISTORY OF DEVELOPMENT AND MODERNITY

Precarpathian national university nam. V. Stefanyk, Ivano-Frankivsk, Shevchenka, 57

В даній роботі розглядається історія становлення Вінницького академічного обласного лялькового театру. Проаналізовано домінуючі тенденції функціонування театрального закладу, репертуарних принципів, фестивального руху на сучасному етапі.

Ключові слова: Ляльковий театр, театральне мистецтво, фестиваль, вистави, репертуарна політика.

In this paper looks at the history of Vinnitsa academic regional puppet theatre. Analyzed are the dominant trends of functioning of theatrical institutions, interests and the principles of the festival movement at the present stage.

Key words: Puppet theatre, drama, festival, performances of the repertoire policy.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013