Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК

Бейлах О.Д.

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ У ПРАКТИЧНІЙ І ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИЗАЙНЕРІВ

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,57, 76018

UDK

Beilakh O.D.

ECOLOGICAL TREND IN THE PRACTICAL AND PROJECT ACTIVITI  OF DESIGNERS

Pre Carpathian Vasyl Stefanyk National University

Ivano-Frankivsk, Shevchenko Str. 57, 76018

У статті розглянуто питання екологічного напрямку в дизайні. Висвітлено історію екокультури, сучасні тенденції та перспективи розвитку, також форми і методи художньо-практичної діяльності з використанням екологічних технологій.

Ключові слова: екологічний дизайн, екокультура, регіональний дизайн, художньо-проектна діяльність.

The article deals with the problem of an ecological trend in design. The author discusses the history of ecoculture, modern trends and prospects for further development as well as forms and methods of artistic and practical activity with the use of ecological techniques.

Key words: ecological design, ecoculture, regional design, artistic and design activity.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
Секции-март 2013