Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 635.64.006.83:631.811
Гаврись Иванна Любомировна,,,,,,
ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ ПОМІДОРА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
Havris` I.L.
TOMATO SEEDS QUALITY DEPENDS OF PLANT GROWTH REGULATORS USING

Аннотация. Наведено результати досліджень впливу регуляторів росту рослин на посівні якості насіння та стан проростків помідора гібрида Скарб F1 залежно від концентрації.

Ключевые слова: помідор, насіння, регулятор росту рослин, концентрація

Abstract. The results of researches of influence of growth factors of plants on seeds sowing qualities and conditions of tomato sprouts of a hybrid Skarb F1 depending on concentration are shown.

Keywords: tomato, seeds, growth regulator, concentration

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>