Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Слабий Олег Романович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
АНАЛІЗ ТА ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВИХ МЕТОДІВ ВПЛИВУ НА ПРИВИБІЙНУ ЗОНУ ПЛАСТА
Slabyi O.R., Hutak O.I.
ANALYSIS AND APPLICATION EXPERIENCE OF IMPULSE-WAVE METHODS DUE TO ACTION ON THE NEAR WELLBONE ZONE
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Михайлів Роман Андрійович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
Аналіз та перспективи існуючих методів розробки родовищ з високов’язкими нафтами на основі гравітаційного дренажу
Mykhailiv R.A., Dragan I.M.
Perspective of existing methods development of high-viscosity oil based on gravity drainage
 
УДК 0
Якимечко Я. Я.,,,,,,
ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ, СТВОРЮВАНОГО ГІДРОДИНАМІЧНИМ ПУЛЬСАТОРОМ, НА РЕОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИСОКОВ’ЯЗКОЇ НАФТИ
Yakymechko Y.Y.
THE INFLUENCE OF THE ULTRASONIC FIELD CREATED BY HYDRODINAMIC PULSATOR ON THE HIGH-OIL RECOLOGICAL PARAMETERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 622.276
Михайлишин Богдан Ігорович,Щепанський Михайло Іванович,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГИРЛОВОГО СВЕРДЛОВИННОГО АМОРТИЗАТОРА НА КОЛОНУ НАСОСНИХ ШТАНГ
Student, Mykhailyshyn B.I.,Assistant, Shchepansky M.I.
INVESTIGATION OF THE DAMPER WELLHEAD WELL INFLUENCE ON THE ROG STRING
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Головатий Андрій Ігорович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
ДОСЛДЖЕННЯ ЯВИЩА КОЛЬМАТАЦІЇ ПЗП В НАСЛІДОК УТВОРЕННЯ В НІЙ КОЛОЇДНО-ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ
Holovatyi A.I., Hutak O.I.
STUDY OF THE PHYSICIUM OF COLLAMATATION OF NWZ IN THE CONSEQUENCES OF THE DEVELOPMENT IN THESE KOLOID-DISPERSION SYSTEMS
 
УДК 622.276
Журавчак Володимир Юрійович,Щепанський Михайло Іванович,,,,,
КОЛТЮБІНГОВІ УСТАНОВКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Student, Zhuravchak V.Y., Assistant, Shchepanskiy M.I.
Coiled tubing installations and their applications in the oil & gas industry
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Ільків Ростислав Ігорович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ РОДОВИЩ ГОРИЗОНТАЛЬНИМИ СВЕРДЛОВИНАМИ
Ilkiv R.I., Dragan I.M
SIMULATION PROCESS OF OIL FIELD DEVELOPMENT BY HORIZONTAL WELLS