Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 613.2
Матиящук О.В., Слободян О.П., Авдієнко С.О., 1Матиящук А.М.
ЗАБРУДНЮВАЧІ ПРДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Національний університет харчових технологій,
Київ, вул. Володимирська 68, 01033
1Національний університет біоресурсів та природокористування України
Київ, вул. Героїв Оборони 13, 03041
Matiyaschuk E.V., Slobodyan O.P., Avdienko S.A., 1Matiyaschuk A.M.
POLLUTANTS RAW FOOD AND FOOD PRODUCTS
National Universiti of Food Technologies,
Kyiv, Volodymyrs’ka 68, 01033
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Kyiv, Heroes of Defense 13, 03041
 
Анотація. В роботі розглядаються основні забруднювачі продуктів харчування і продовольчої сировини; основні шляхи їх надходження; їх дія на організм людини.
Ключові слова: продукти, сировина, радіація, канцерогени.
Abstract. In work discusses the main pollutants of food products and food raw materials; the main ways of their receipt; their effect on the human body.
Key words: products, raw materials, radiation, carcinogens.
 
 
Секции-декабрь 2015