Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 378.112: 004.9
Гафияк Алла Мирославовна,Кропивницкий Сергей Валентинович,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА НАУКОВО˗ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ЧАСТИНИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Gafiyak A.M., Kropyvnytskyi S.V.
THE INFORMATION SYSTEM SCIENTIFIC RESEARCH PART OF THE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Аннотация. Розроблено автоматизований веб-ресурс для збільшення ефективності роботи науково-дослідницької частини вищого навчального закладу, за допомогою якого організовується облік діяльності викладачів, підготовка звітності працівниками НДЧ та зворотній зв’язок

Ключевые слова: інформаційна система, веб-ресурс, програмні засоби, навчально-дослідницька діяльність

Abstract. The automated web - resource for increase the working efficiency scientific research part higher education institution was developed. It is organized the teacher's activity accounting, the report preparation workers of the research department and the feed

Keywords: the information system, the web -resource, the software tools, the scientific research.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015