Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 663/664:621.891
Сухенко Юрій Григорович,Муштрук Михайло Михайлович,Сухенко Владислав Юрійович,,,,
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ СПРАЦЮВАННІ ІОННО-ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ
Y.G. Sukhenko, Gasij O.B.,V.Y. Sukhenko, M.M. Mushtruk
ELECTROCHEMICAL PROCESSES DURING OPERATION ION-PLASMA COATINGS

Аннотация. Визначено електрохімічні характеристики покриттів в середовищах на водній основі, які пояснюють процес корозійно-механічного зношення. Установлено ступінь захисту досліджуваних покриттів за одночасної дії механічних навантажень і робочого середовища.

Ключевые слова: покриття, середовище, зношування, захист, характеристики.

Abstract. Electrochemical descriptions of coverages are in environment on water basis, which give an explanation of process of corrosive-mechanical. The degree of defence of the probed coverages is set at the simultaneous action of mechanical loadings and the worki

Keywords: cover, environment, wear, protection properties.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>