Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 635.62
Колтунов Віктор Андрійович,Булах Мар'яна Валерыъвна,,,,,
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СОРТІВ ГАРБУЗА В УКРАЇНІ
Koltunov V.A., Bulakh M.V.
COMPETITIVENESS OF PUMPKINS VARIETIES IN UKRAINE

Аннотация. В роботі проаналізовано товарознавчі та господарські показники сортів гарбуза придатних та перспективних для поширення на території України. Визначено найбільш конкурентоспроможні в Україні сорти за узагальнюючим показником конкурентоспроможності.

Ключевые слова: сорт, врожайність, хімічний склад, комплексний показник якості, узагальнюючий коефіцієнт конкурентоспроможності

Abstract. This paper analyzes the commodity and economic indicators of pumpkin varieties suitable and perspective to spread in Ukraine. The most competitive varieties in Ukraine were determined using general factor of competitiveness.

Keywords: variety, yield, chemical composition, composite quality index, generalizing factor of competitiveness

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014