Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 637.354.8:621.798
Рябченко Наталия Александровна,,,,,,
ВПЛИВ СПОСОБУ ПАКУВАННЯ НА ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ У М'ЯКИХ РОЗСІЛЬНИХ СИРАХ
Ryabchenko N.O.
INFLUENCE METHOD OF PACKAGING ON THE CONTENT OF FREE AMINO ASIDS IN SOFT BRINE CHEESES

Аннотация. Метою статті є дослідження впливу різних способів пакування і зберігання на споживні властивості м’яких розсільних сирів, а також зміни їх якості у процесі зберігання

Ключевые слова: Пакування, зберігання, якість, розсільні сири, органолептична оцінка, вільні амінокислоти, протеолі

Abstract. The aim of the article is to study the influence of different ways of packaging and storage on consumer properties of soft pickled cheeses, as well as changes in quality during storage

Keywords: Рacking, storage, quality, pickled cheeses, organoleptic evaluation, free amino acids, proteolysis

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014