Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 621.793
Козьмин Виктор Сергеевич,Червоный Иван Федорович,Бредихин Виктор Николаевич,Цыганкова Ольга Васильевна,,,
ТЕРМОДИНАМІЧНА ОЦІНКА ПЛАЗМОВОГО РАФІНУВАННЯ МІДІ З ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Kozmin V.S., Chervony I.F., Bredykhin V.N., Tsygankova O.V.
A THERMODYNAMICS ESTIMATION OF PLASMA AFFINAGE OF COPPER IS FROM SECONDARY RAW MATERIAL

Аннотация. Представлені результати термодинамічної оцінки ефективності окислювального плазмового рафінування міді з вторинної сировини від домішок, присутніх в початковому сировина. Встановлено, що від типу приміси коефіцієнт підвищення ефективності процесу плазмового рафінування за зміною потенціалу Гіббса змінюється від 1,4 до 4, 8, а для срібла та золота спостерігається перехід від маловірогідного до реального позитивного стану.

Ключевые слова: мідь, вторинна сировина, плазма, рафінування, домішки, потенціал Гіббса, термодинамічна оцінка

Abstract. The results of evaluation of the thermodynamic efficiency of oxidative plasma refining of copper recycled from impurities present in the feedstock. It was established that the type of impurity factor increasing the efficiency of the plasma refining the potential change of Gibbs varies from 1,4 to 4, 8, and for silver, and of gold there is a transition from an unlikely real positive state.

Keywords: copper, recycled materials, plasma, refining, impurity, Gibbs potential, the thermodynamic assessment

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014