Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 669.295-131.4

Сергієнко О.С., Луньов В.В.

МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТИТАНОВИХ ВИЛИВКІВ ШЛЯХОМ ГАРЯЧОГО ІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ

Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Жуковського 64, 69063

UDC 669.295-131.4

Sergiienko O.S., Lunev V.V.

QUALITY IMPROVEMENT POSSIBILITIES OF TITANIUM ALLYOS VIA HOT ISOSTATIC PRESSING

Zaporozhye National Technical University, Zaporozhye, Zhukovskogo 64, 69063

 

Проведено аналіз режимів гарячого ізостатичного пресування титанових сплавів і визначено головні недоліки існуючих технологій. На його основі запропоновано можливості покращення властивостей титанових сплавів шляхом вибору оптимальних параметрів обробки. Визначено подальші задачі дослідження процесу гарячого ізостатичного пресування сплавів титану.

Ключові слова: гаряче ізостатичне пресування, титановий сплав, температура, тиск, механічні властивості.

The analysis of hot isostatic pressing parameters is conducted and the main disadvantages of existing technologies are determined. Authors propose new possibilities of acquiring better properties of titanium alloys via the choice of optimal parameters of hot isostatic pressing. Future goals of research on hot isostatic pressing of titanium-based alloys are defined.

Keywords: hot isostatic pressing, titanium alloy, temperature, pressure, mechanical properties.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013