Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Онопрієнко В.Г., Сушко В.В.

ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ХОЛОДНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ДИФУЗІЙНУ РУХЛИВІСТЬ АТОМІВ ВУГЛЕЦЮ В СТАЛІ

Донецький національний технічний університет, Донецьк, Артема 58, 83001

 

ONOPRIENKO V. G., SUSHKO, V. V.

INFLUENCE OF PREVIOUS COLD PLASTIC DEFORMATION ON DIFFUSION MOBILITY OF ATOMS OF CARBON IN THE STEEL

 Donetsk National Technical University, Donetsk, Artema Street 58, 83001

 

В роботі розглянуто вплив ступеню та напрямку деформації на дифузійну рухливість атомів вуглецю та запропоновано можливий механізм цього впливу.

Ключеві слова: холодна пластична деформація, навуглецювання, коефіцієнт дифузії, механізм дифузії.

In this work is studied the effect of the degree and direction of deformation on diffusion mobility of carbons and suggested a possible mechanism for this effect.

Key words: cold plastic deformation, carbonization, coefficient of codiffusion, diffusion mechanism.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013