Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Марущак Дария Викторовна,Василенко Елена Петровна ,Сикорская Виктория Юрьевна,,,,
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Marushchak D.V. ,Sikorska V.Yu., Vasylenko O.P.
SOCIAL NETWORKS AS A PHENOMENON OF MODERN MASS COMMUNICATION

Аннотация. У статті розглянуто поширення і використання соціальних мереж у контексті соціальної комунікації. Аналізується «мережеве суспільство», визначаються його особливості та вплив соціальних мереж на сучасне суспільство. Виділено основні системні принципи дослі

Ключевые слова: Інтернет-мережа, комунікативні ознаки, масова комунікація

Abstract. The article describes the distribution and use of social networks in the context of social communication. The “network society” is analyzed, its features and the influence of social networks on modern society are determined. The main system principles of

Keywords: Internet network, communication features, mass communication

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>