УДК
Бубнов Игорь Васильевич,,,,,,
СОЦІАЛ-ЛІБЕРАЛЬНА ІДЕЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Bubnov I.V.
SOCIAL-LIBERAL IDEA IN THE CONTEXT OF TRANSFORMATION PROCESSES OF MODERN UKRAINE