Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 663,533
Бойко Петр Николаевич,,,,,,
БІОЕТАНОЛ ЯК ГАРАНТ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОЧТІ УКРАЇНИ
Boyko P.M.
BIOETHANOL IS THE GARANT OF ECONOMIC INDEPENDENCE OF UKRAINE
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 316.6:65.012
Живко Зінаїда Богданівна,Гончарук Андрій Сергійович,Бовшик Христина Володимирівна,,,,
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Zhyvko Z.B., Goncharuk A.S., Bovshik H.V.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS TO ECONOMIC ENTERPRISE SECURITY
 
УДК 338.45:621+338.246.87
Хома Ирина Борисовна,Мороз Людмила Ивановна,,,,,
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Khoma I.B., Moroz L.I.
THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF DIAGNOSTICS OF ECONOMIC PROTECTABILITY OF ENTERPRISE