Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Чупровская Татьяна Игоревна,,,,,,
ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТУ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Чупровська Т. І.
THE CONFLICT AND CONFLICTOLOGY PROBLEM IN MODERN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL LITERATURE

Аннотация. У статті автор з’ясовує основні підходи і напрями вивчення проблеми конфліктів у сучасній вітчизняній психолого-педагогічній літературі. Спираючись на доробок загальної конфліктології та її галузевих напрямів, у 90-х рр. ХХ ст. почала формуватися педагогі

Ключевые слова: система вищої освіти, конфлікт, педагогічна конфліктологія, педагогічна наука, функції конфлікту.

Abstract. In the article the author considers the basic approaches and imposes the problems of conflicts in the contemporary domestic psychological and pedagogical literature. Based on the achievements of general conflictology and its industry trends, in the 90's o

Keywords: higher education system, conflict, pedagogical conflictology, pedagogical science, functions of conflict.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>