до окт. 2011 » ЭКОНОМИКА » 5. Мировое хозяйство и международные экономические

5. Мировое хозяйство и международные экономические

Собко В.В.

ОПЦІОН – НЕВІДЄМНА ЧАСТИНА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Ця робота про опціон – загадковий фінансовий інструмент, який існує на біржах лишу у віртуальній формі. Вони дозволяють гнучко і ефективно керувати біржовими ризиками.

Ключові слова: опціон, ціна виконання, опціон кол, опціон пут.

This work is about the improper use of options, like that of any powerful tool, can lead to major problems.

Keywords: option, strike price, option call, option put.

| 3622 Просмотры

Позднякова Г.В.

ІРО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

В даній доповіді розглядається первинна публічна пропозиція акцій як один з перспективних на сьогоднішній день інструментів залучення іноземних інвестицій. Проаналізовано зміст поняття ІРО, цілі його здійснення, а також визначено головні переваги і недоліки, що супроводжують даний процес.

Ключові слова: первинна публічна пропозиція (ІРО), емісія, біржа, міжнародний ринок, прозорість, лістинг. 

This report examines Initial Public Offering as one of the most perspective instruments of investing especially nowadays. The term of IPO and its goals were analyzed. The main advantages and disadvantages of this method of investing were defined.

Key words: Initial Public Offering (IPO), issue, exchange, international market, transparency, listing.

| 5926 Просмотры

Грицина Л.А.

Генезис цивілізаційного розвитку світової економіки

Хмельницький національний університет

 

The article dwells on analysis of scientific approaches to the process of civilization evaluation . Its value for economic development of territories is defined.

Key words: civilization, economic development, global economy

Здійснено аналіз наукових підходів до оцінки процесів цивілізаційного розвитку. Доведено їх значення для забезпечення економічного розвитку територій. 

Ключові слова: цивілізація, економічний розвиток, світова економіка.

| 4461 Просмотры

УДК 338 : 338.45 : 339 (479,25)

Барсегян А.С.

КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ АРМЕНИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Кубанский государственный университет

 

В данных тезисах рассматривается гармонизация промышленной и торговой политики Армении с учетом экономической безопасности. Важная роль отводится интеграции в мировое экономическое сообщество и развитию экономических отношений с основными партнерами.

Ключевые слова: гармонизация, промышленная политика, торговая политика, экономическая безопасность, интеграция.

This thesis examines the Armenian industry and trade harmonization adjusted for economic security. The integration into international economic community and the economic relations development with main partners are of primary importance.

Key words: harmonization, industry police, trade policy, economic security, integration.

| 4593 Просмотры

Лукашенко Е.А.

Типы посредников на современном международном рынке

Финансовый университет при Правительстве РФ

 

This work is devoted to different types of intermediaries that serve international business. It specifies the main financial and commercial intermediaries that operate  in contemporary world economy.

Keywords: trade intermediary, commercial intermediary, financial intermediary, direct and indirect financing, international business.

Эта работа посвящена видам посреднических структур, которые обслуживают международный бизнес. В ней перечислены основные финансовые и коммерческие посредники, функционирующие в современной мировой экономике.

Ключевые слова: торговый посредник, коммерческий посредник, финансовый посредник, прямое и опосредованное финансирование, международный бизнес.

 

| 5053 Просмотры

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 Следующая > Последняя >>
Страница 1 из 6


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved