Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Шепеленко Т.В., Лучко О.Р.

НЕОБХІДНІСТЬ  ПРОФЕСІЙНОЇ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ДОПОМОГИ  ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ  НАПРЯМКІВ   ПІДГОТОВКИ  СПОРТСМЕНІВ

Українська державна академія залізничного транспорту,

м. Харків, пл. Фейєрбаха,7,61050

 

Shepelenko T.V., Luchko О.R.

NECESSITY OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE AS ONE OF THE DIRECTIONS OF TRAINING OF ATHLETES

Ukrainian State Academy of Railway Transport, Kharkov,. Feuerbach 7.61050        

У даній роботі розглядається питання про необхідність обов’язкової роботи психолога у тандемі з тренером, яка орієнтована на регуляцію центральної нервової системи та удосконалення роботи механізмів організму для забезпечення спортивної діяльності та у подальшому досягнення високих результатів.

Ключові слова: психологічний стан, психологія спорту, висококваліфікований спортсмен, екстремальні умови, протистояння, стрес, дієздатність.

In this work address the issue of need for mandatory work psychologist in tandem with the coach, which focuses on the regulation of the central nervous system and improvement of the mechanisms of the body for athletic activity and to further achieving high results.

Keywords: psychological health, psychology of sports, professional athlete, extreme conditions, confrontation, stress capacity.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>