Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 283 (477) ББК 87.3 III 37
Ємельяненко Ганна Дмитрівна,,,,,,
"РЕЦЕПЦІЯ ТА РОЗВИТОК ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ ТЕОЛОГІЇ СЕРЕНА К’ЄРКЕГОРА
Emelianenko А. D.
RECEPTION AND DEVELOPMENT OF EXISTENTIAL THEOLOGY SORENA KIERKEGAARD
 
УДК UDC 291.612
Костюк Александр Васильевич,,,,,,
ЕТИЧНІ МІФОЛОГЕМИ НЕОРЕЛІГІЙ «ЗВІЛЬНЕННЯ» (КАСТАНЕДА, ОШО, САТАНІЗМ) У СУЧАСНІЙ МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ
Kostyuk O.V.
ETHICAL MYTHOLOGEME NEW RELIGIONS "LIBERATION" (CASTANEDA, OSHO, SATANISM) IN MODERN MASS CULTURE