Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК [811.111:811.14’06]’373.7(045)
Олейник Валентина Вячеславовна,,,,,,
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП «БАГАТСТВО-БІДНІСТЬ, ЗАОЩАДЛИВІСТЬ-МАРНОТРАТНІСТЬ, ДІЛОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, БОРГ, ПРИБУТОК-ВИТРАТИ» ЛЕКСИЧНОГО ПОЛЯ «ЕКОНОМІКА» В АНГЛІЙСЬКІЙ І НОВОГРЕЦЬКІЙ МОВАХ
Oliinyk V.V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS OF LEXICAL-SEMANTIC GROUPS «WEALTH-POVERTY, ECONOMY-WASTEFULNESS, BUSINESS RELATIONSHIPS, DEBT, PROFIT-SPENDING» OF LEXICAL FIELD «ECONOMICS» IN ENGLISH AND MODERN GREEK

Аннотация. У роботі досліджуються фразеологічні одиниці лексико-семантичного поля «економіка» в англійській та новогрецькій мовах. Здійснений розподіл вибраних ФО на групи за тематичним принципом та їх порівняльний аналіз.

Ключевые слова: фразеологічна одиниця, лексико-семантичне поле, економіка, порівняльний аналіз, англійська мова, новогрецька мова

Abstract. In this paper we research the phraseological units of lexical-semantic field «Economics» in English and modern Greek. We selected phraseological units, distributed them into groups by thematic principle and made their comparative analysis.

Keywords: phraseological unit, lexical-semantic field, economics, English, Greek

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>