Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 811.161.2'276.6:666.3/.7
Золотая Ольга Викторовна,,,,,,
ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ УКРАИНСКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Zolota Olga Victorivna
THEMATIC CLASSIFICATION OF UKRAINIAN CERAMIC TERMINOLOGY

Аннотация. У статті здійснено тематичну класифікацію керамічної термінологічної лексики. Досліджений матеріал розподілено на дев’ять тематичних груп керамічних термінів, до складу яких уходять тематичні підгрупи, тематичні мікрогрупи та тематичні гнізда. Визначено м

Ключевые слова: тематична класифікація, тематична група, тематичне гніздо, гіпонімійні відношення, термін кераміки

Abstract. The article deals with the thematic classification of ceramic terminological vocabulary. The research material is divided into nine thematic groups of ceramic terms, which include thematic subgroups, thematic microgroups and thematic nests. The mechanisms

Keywords: thematic classification, thematic group, thematic nest, hyponyemic attitudes, term of ceramics.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>