Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 347.782:164.02
Спичка Вера Сергеевна,,,,,,
ЕКФРАЗИС У РОМАНІ АРТУРОПЕРЕСА-РЕВЕРТЕ "ФЛАМАНДСЬКА ДОШКА" ЯК СМИСЛОВИЙ І КОМПОЗИЦІЙНИЙ ЦЕНТР ТВОРУ.
Vera Spychka
EKPHRASIS IN ARTURO PEREZ-REVERTE`S NOVEL " THE FLANDERS PANEL " AS SEMANTIC AND COMPOSITE CENTER OF THE WORK

Аннотация. Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, детектив-екфрасис «Фламандська дошка» А. Перес-

Ключевые слова: Ключові слова: екфрасис, детектив-екфрасис, екфрастична проза, візуалізація. Ключевые слова: экфрасис, детектив-экфрасис, экфрастическая проза, визуализация.

Abstract. This article is about a theoretical understanding of ekphrasis, the “verbal representation of visual representation”. Ekphrastic novel is the genre, in which texts encounter their own semiotic «others», for example; ekphrastic detective “Flemish board” A.

Keywords: ekphrasis, ekphrastic detective, ekphrastic prose, visuality.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>