Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 811.111’42
Сикорсий Тарас Владимирович,,,,,,
ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ “HUMAN RIGHTS”
Sikorskyi T.V.
FRAME STRUCTURE OF THE CONCEPT “HUMAN RIGHTS”

Аннотация. У роботі проводиться вивчення та опис способів вираження концепту “HUMAN RIGHTS” за допомогою фреймового аналізу для виокремлення основних слотів, які входять у даний фрейм.

Ключевые слова: когнітивна лінгвістика, концепт, фреймова семантика, фреймовий аналіз, фрейм, слот, підфрейм

Abstract. The present paper deals with the frame analysis of the concept “HUMAN RIGHTS” in order to distinguish the main slots which constitute the frame.

Keywords: cognitive linguistics, concept, frame semantics, frame analysis, frame, slot, subframe

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>