Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 811.161.2'367
Компаниец Ирина Васильевна,,,,,,
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В МОВІ СИТУАЦІЙ ІМЕНУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ РЕЧЕННЄВИХ КОНСТРУКЦІЙ
Kompaniyets I.V.
REPRESENTATION OF THE SITUATIONS OF NAMING IN THE LANGUAGE: PECULIARITIES OF THE LEXICAL-SEMANTIC FILLING IN SENTENCIAL CONSTRUCTIONS

Аннотация. У даній статті розглядаються предикатні та іменні лексеми зі значенням іменування в реченнях із відношенням номінації. Визначено місце досліджуваної предикатної лексики серед семантичних типів предикатів, проаналізовано особливості вираження іменних компонентів у реченнях із відношенням номінації.

Ключевые слова: предикатні лексеми зі значенням іменування, семантичні типи предикатів, іменний компонент, оцінний компонент

Abstract. The article focuses on the analysis of the predicates and predicatives with the meaning of nomination. The placement of observable predicate lexemes among semantic types of predicates is found out; the peculiarities of representation of predicatives in the sentences with relation of nomination are analyzed.

Keywords: predicate lexemes with the meaning of naming, semantic types of predicates, predicatives, evaluative components

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>