Рейтинг пользователей: / 35
ХудшийЛучший 
УДК 316.62:378
Сербин Юрий Викторович,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СОЦІОМЕТРІЇ ТА РЕФЕРЕНТОМЕТРІЇ В ПРОЦЕСІ ЕМПІРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Serbin I. V.
USING METHODS OF SOCIOMETRY AND REFERINCOME IN THE PROCESS OF EMPIRICAL STUDYING OF FEATURES OF ADAPTATION TO TRAINING OF STUDENTS

Аннотация. Дана стаття присвячена опису психодіагностичних методик, спрямованих на вивчення психологічних особливостей адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Доведена ефективність використання соціометричного опитування та референтометрії. Опи

Ключевые слова: адаптація особистості, вищий навчальний заклад, методи діагностики, соціометрія, референтометрія, взаємини у студентській групі, групова згуртованість.

Abstract. This article is devoted to the description of psychodiagnostic methods aimed at studying of psychological features of students ' adaptation to learning in higher education. Proven efficiency siomething survey and referincome. Describes the disadvantages o

Keywords: adaptation of the individual, higher education institution, diagnostic methods, sociometry, referendaire, the relationships in the student group, the group cohesion.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>