Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.9
Антонов Валерій Миколайович,Голобородько Євдокія Петрівна,,,,,
ГЕРМЕНЕВТИКА В ПЕДАГОГІЦІ: ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Antonov V.N., Holoborodko E.P.
HERMENEUTICS IN PEDAGOGY: INNOVATION ASPECT

Аннотация. Розглядаються питання застосування герменевтики у педагогіці та освіті на основі інноваційних технологій та реалізації запропонованого підходу за допомогою комп’ютерно - математичної акме- психолого-генетичної та етасологічно-етносної герменевтичної інфор

Ключевые слова: Герменевтика, педагогіка, акмеологія, психологія, етасологія, гендерологія.

Abstract. In this paper describe the use hermeneutics in pedagogy and education on the base innovation technology and realization that approach on the help computer- mathematics acme- psychology genetic and etiology- etnosnoi hermeneutics information system. Psyc

Keywords: hermeneutics, pedagogy, acmeology, psychology, etiology, genderology.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>