Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 372.3/4
Савченко Инна Дмитриевна,,,,,,
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ДОВІРЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ ДО БАТЬКІВ ТА ПЕДАГОГІВ
Savhenko.
METHODS AND MEANS OF FORMATION OF ATTITUDE TRUSTING CHILDREN 5-6 YEARS BEFORE PARENTS AND EDUCATOR

Аннотация. У статті розглянуто проблему формування довірливого ставлення дітей 5-6 років до рідних та знайомих дорослих. Встановлено, що основними методами організації роботи є: методи формування моральної свідомості (етичні бесіди, розповіді, читання літературних т

Ключевые слова: тренінг, форма, метод, етичне ставлення, моральне виховання дітей, довірливі взаємини, діти 5 років

Abstract. The subject of trust relationship formation in children of 5-6 years toward relatives and acquainted adults are analyzed in this article. It has been established that main methods of work organization are: methods of moral consciousness formation (ethic d

Keywords: trenіng, form, method, ethic attitude, moral parenting, trust relationships, child five years

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015