Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 
УДК 37.013.76
Шпичак Инна Петровна,,,,,,
«ЩОДЕННИК МАТЕРІ» В.Ф. ШМІДТ ЯК СПРОБА КОМПЛЕКСНОГО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ДИТИНСТВА
Shpychak Inna
"DIARY OF A MOTHER’S" V.F. SCHMIDT AS AN ATTEMPT BY COMPREHENSIVE STUDY OF PHENOMENOLOGY CHILDHOOD

Аннотация. У статті висвітлено зміст та особливості праці вітчизняного психоаналітика і педагога В.Ф. Шмідт «Щоденник матері». Проаналізовано психоаналітичні аспекти спостереження матері за розвитком власного сина та окреслено їх значення щодо виховання дітей ранньо

Ключевые слова: «Щоденник матері», В.Ф. Шмідт, спостереження, психоаналіз, виховання.

Abstract. The article deals with the content and peculiarities work by national the psychoanalyst and teacher V.F. Schmidt "Diary of a mother’s". The psychoanalytic aspects of observations mother for the development of his own son and their importance of education

Keywords: "Diary of a Mother’s", V.F. Schmidt, observation, psychoanalysis, education.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015