УДК УДК 376.015.34:74
Спивак Людмила Анатольевна,,,,,,
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ
Spivak L. A., Avdeyeva A. O.
AN INTEGRATED APPROACH TO TEACHING THE DISCIPLINES OF NATURAL SCIENCE IN SECONDARY SPECIAL SCHOOL FOR CHILDREN WITH MENTAL AND PHYSICAL DEFECTC