Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 159.923.3

Лоза О.о.

Диференціація Типів прояву перфекціонізму

Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 18, 49000

UDc 159.923.3

Loza О.о.

differentiation of types perfectionism

Alfred Nobel University Dnipropetrovsk, Naberezhna Lenina str., 18, 49000

 Розглянуто сучасний стан вивчення типів перфекціонізму. Запропоновано власне авторське бачення типології феномену, а також представлено результати дослідження диференціації типів прояву перфекціонізму.

Ключові слова: перфекціонізм, тип перфекціонізму, особистісна зрілість, оптимальне функціонування.

The modern perfectionism studing were analized. The author view of typology of perfectionism phenomena were proposed. The result of research of types perfectionism differentiation are given.

Key words: perfectionism, types of perfectionism, personality maturity, the optimal functioning.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2013