Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
FORMATING MAIN CONTROLLED INDICSTORS OF EFFECTIVE FIRMS MANAGEMENT
ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПІДКОНТРОЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Dogadaylo Ya.V. / Догадайло Я.В.
c.е.s., as.prof. / к.е.н., доц.
Doobrovin V.V. / Дубровін В.В.
student / студент
Kharkiv National Automobile-Highway University, Kharkiv, Y.Mudrogo 25, 61000
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків, ул. Я.Мудрого, 25, 61000
 
Анотація.В роботі одержав подальший розвиток методичний підхід щодо розробки системи підконтрольних показників на підставі використання запропонованого набору дій щодо формування складу системи підконтрольних показників підприємства, що забезпечують обґрунтований вибір шляхом проведення дослідження літературних джерел, апріорного аналізу результатів експертного опитування фахівців галузі, в якій функціонує підприємство, та розподілу відповідальності за допомогою використання матриці розподілу адміністративних задач управління. На підставі його апробації було обґрунтовано систему підконтрольних показників для підприємств дорожнього господарства.
Ключові слова: оперативний контролінг, інструментарій, підконтрольні показники, ефективність, підприємство