Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 338.432.996.83
Сухенко Вадим Юрьевич,Комкова Анастасия Валериевна,,,,,
АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРОБЛЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НД ТА ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ І БЕЗПЕЧНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПРИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННІ
Komkova A.V., Sukhenko V. Y.
ANALYSIS OF METHODS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ND AND IDENTIFY THE RISKS AND SAFETY OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN ITS APPLICATION

Аннотация. У статті здійснено аналіз методів розроблення та впровадження нормативної документації щодо промислової продукції, ознайомлення з підходами розроблення стандартів, спрямованих на зменшення і регулювання ризику під час застосування промислової продукції, в

Ключевые слова: Аспекти безпеки, безпека, ризик, шкода, небезпека, безпечність промислових продуктів, управління ризиком, оцінка ризику, проектування, стандарт, екологічна безпека, аналіз ризику, законодавча база.

Abstract. The article presents the analysis of methods of development and implementation of regulatory documents on industrial products, to familiarize with approaches of developing standards aimed at risk reduction and management during the application of industri

Keywords: security, safety, risk, harm, danger, safety industrial products, risk management, risk assessment, design, standard, environmental safety, risk analysis, legislation.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>