GorelovaТ.P.

THE DIRECT MARKETING OF THE INNOVATIVE LEARNING

The Moscow state university of economy, statistics and informatics (MESI)

 

The article is devoted to the direct-marketing of the innovative learning. The author reveals the specifics of direct-marketing of innovative training and regards it as an interactive system of marketing communications focused on establishing a personalized interactions with the consumer of educational services.

Keywords: innovative training, marketing communications campaign, personalized approach, the education market, DM-communication tools.

Сonstantly increasing competition on the market of educational service forces educational institutions and manufacturers of these services to apply new ways of promotion: they do not wait until the consumer wants to become the user of innovative educational service, and purposefully work on the target audience, providing information on the benefits from the use of innovative training and offering convenient forms of work for the consumers.

 

УДК 004.9

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МАТЕМАТИЧНИЙ КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СППР

Національний Технічний Університет України «КПІ», Українська Академія Акмеологічних наук

                                         

Досліджуються проблеми моделювання економічних процесів за участю людини на основі сучасних інформаційних технологій (ІТ), зокрема технологій, які орієнтуються на кіберакмеологічний підхід для СППР.

Інтелект, кіберакмеологія, менеджмент, прийняття рішень

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 659.118

Ступницький В. В., Срібна Є. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ РЕКЛАМИ

Національний університет водного господарства та природокористування

 

В дослідженні проаналізовано інформацію як вихідний ресурс сучасного суспільства, здійснено аналіз рекламного законодавства. Пояснено невідповідність реклами та інформаційного наповнення. Вказано напрямки вдосконалення чинного вітчизняного законодавства в сфері реклами.

Ключові слова: інформація, реклама, рекламна діяльність, істина, наповнення

 

Дуднєва Ю.Е., Лахно І.Г.

Логіко-психологічний та операційний аспекти розробки та прийняття рішень в менеджменті

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 

В роботі розглянуті зміст та особливості логіко-психологічного та операційного аспектів прийняття управлінських рішень.

Ключові слова: аспект, гіпотеза, інформаційне забезпечення, процедура, конвергенція, дивергенція.