Анциферова Н. А.,

Науковий керівник Тітова К. В.

Міжнародний імідж держави.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

В тезах досліджено імідж України та його рівні, необхідність та основні напрями досягнення його позитивного характеру.

Ключові слова: імідж, Україна, позитивний, рівні.

In the theses studied the image of Ukraine and its level, the need to achieve and main directions of its positive nature.

Keywords: image, Ukraine, positive level.

 

Маслова В.О

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

 

В статье рассмотрена роль территориального маркетинга в системе развития региона, а также предоставлен комплекс мер, направленных на формирования имиджа территорий.

Ключевые слова: территориальный маркетинг, имидж региона, региональное позиционирование.