Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 349.3

Братель С.Г.

 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ НА ЗАЛІЗНИЦІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ В УКРАЇНІ ФІНАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ

Національна академія внутрішніх справ

 

У тезах визначаються заходи щодо забезпечення прав осіб з обмеженими фізичними можливостями під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Ключові слова: інваліди; забезпечення прав.

In the thesis sets out measures to ensure the rights of persons with disabilities during the European Championship finals in 2012.

Key words: disabilities, the rights.

Працівники залізниць вживають належних заходів для забезпечення інвалідам доступу до поїздів, інформації, інших об'єктів з обслуговування пасажирів.

Працівники вокзалу (пункту обслуговування пасажирів) повинні надавати допомогу особам, які пересуваються на колясках, в оформленні проїзних документів, розрахунках з касиром, визначенні маршруту прямування, пересування до/з поїзда тощо.

Для обслуговування інвалідів, які пересуваються на колясках, на вокзалах виділяються, як правило, каси, вікна для продажу проїзних документів яких розміщені на висоті, що є зручною для спілкування з ними.

На вокзалах позакласних і першого класу для інвалідів та їх супровідників можуть виділятися окремі приміщення для очікування поїзда. За заявою інваліда, який пересуваються на колясці, або його законного представника залізниця (пункт обслуговування пасажирів) по змозі здійснює причеплення спеціальних вагонів, що мають обладнання для посадки інваліда до поїзда та спеціалізоване купе для проїзду.

У заяві зазначається інформація про необхідність допомоги в піднятті (зніманні) інвалідної коляски з (до) вагона.Заяви на включення до складу поїзда спеціального вагона для перевезення інваліда, який пересувається на колясці, подаються письмово або за телефоном начальнику залізничного вокзалу (станції) у містах (обласних та районних центрів) від 45 до 5 діб до відправлення поїзда.

У заяві або по телефону інвалід, який пересувається на колясці (його представник), надає такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, номер та серію посвідчення про право на пільгу, номер довідки органу праці та соціального захисту населення або медичного закладу, що особа пересувається на колясці, дату та час відправлення поїзда, станцію відправлення та призначення, дату зворотного виїзду та час відправлення поїзда, бажане розташування купе (місця), місце проживання та номер телефону.

При групових перевезеннях інвалідів вагони причіплюються однією групою.

У разі відсутності спеціального вагона (при прийнятті залізницею декількох заяв на одну дату) заявнику пропонується перенести дату поїздки.

Заявник не пізніше як за 2 доби до відправлення поїзда інформується щодо дати причеплення спеціального вагона та оформлення проїзних документів. Інвалід має право придбати пільговий проїзний документ для себе особисто. Це право поширюється і на особу, яка супроводжує інваліда першої групи або дитину-інваліда (не більше однієї особи, яка супроводжує інваліда або дитину-інваліда). Залізниця зобов'язана забезпечити оформлення проїзного документа на нижнє місце у вагонах з місцями для лежання. При оформленні проїзних документів враховуються побажання інваліда з метою надання найбільш зручних умов для перевезення.

Якщо інвалід потребує допомоги в посадці до вагона, він особисто або уповноважена ним особа повинні письмово або по телефону попередити про це відповідальну особу на вокзалі (начальника вокзалу, пасажирської станції, чергового по вокзалу, чергового по залу тощо), а в день від'їзду підтвердити це.

Якщо аналогічну допомогу необхідно надати при висадці, обов'язок про надання інформації в пункт висадки покладається на пункт відправлення, а забезпечення організації висадки - на пункт висадки пасажира. При посадці/висадці провідник, за потреби, надає допомогу в доставці ручної поклажі інваліда до/з вагона.

За необхідності працівники вокзалу надають допомогу в супроводженні інваліда територією вокзалу.Провідник зобов'язаний допомогти інваліду по зору, та інваліду, який пересувається на колясці, якщо такі особи здійснюють поїздку без супроводжуючого, зайняти своє місце у вагоні згідно із зазначеним у проїзному документі.

Провідник вагона зобов'язаний також запропонувати інваліду послугу із застилання постелі та за наявності відповідної згоди безоплатно надати її.За наявності в поїзді вагона-ресторану чи буфету провідник на бажання інваліда надає допомогу в замовленні їжі.

Якщо інвалід в поїзді захворів і потребує термінової висадки з поїзда, обов'язок про виклик невідкладної медичної допомоги покладається на працівників залізниці.

При висадженні його з поїзда працівники залізниці повинні забезпечити збереження ручної поклажі, що знаходилась з пасажиром, а після одужання – оформити проїзні документи та забезпечити відправку інваліда.

Провідники вагонів повинні сприяти в розташуванні інвалідної коляски в спеціалізованому купе, а також підніманні (зніманні) її до/із поїзда.

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.