УДК 329.63 (470)

Васильчук Є.О.

Музика як фактор формування молодіжних субкультур

Черкаський державний бізнес-коледж

 

Проаналізовано питання, пов’язані з впливом музичних стилів на процес формування сучасних молодіжних субкультур.

Ключові слова: молодіжні субкультури, рок-музика, соціальний протест.

The issues related to the influence of musical styles on the development of contemporary youth subcultures.

Keywords: youth subculture, rock music, social protest.

 
Секции март 2012