УДК УДК 37+001:069 (477.86)
Данилюк Ігор Юрійович,,,,,,
НАУКОВО-ДОСЛІДІНІ АБО АКАДЕМІЧНІ МУЗЕЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Danulyk I
SCIENTIFIC-RESEARCH OR ACADEMIC MUSEUMS OF IVANO-FRANKIVSK REGION
 
УДК 94(477)
Мурашова Ольга Петровна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ У 1920-Х РР.
Murashova Olga Petrovna
features of providing social assistance in Ukraine in the 1920's.